op Zoek

Heel wat mensen hebben vragen en zijn op zoek naar antwoorden. Dit kan gaan over praktische invulling (werk, huis en tuin) over meer complexe levensvragen (relaties, gezin, opvoeden van kinderen) tot ultieme levensvragen (over bestemming, zin van het leven). Het is volkomen natuurlijk dat dit soort vragen opduiken en de bijhorende uitdagingen veranderen.

Ik begeleid mensen bij het helder krijgen van levensvragen, het vinden van antwoorden en de weg ernaartoe. Ik maak gebruik van Integral Presence® als landkaart om ‘je ware stralende ware zelf’ te verwezenlijken. Het doel is het leven ruimer te ervaren en te ontwikkelen wie je echt bent, je natuurlijke kracht en wijsheid aan te spreken en te stimuleren. Duurzame groei is immers gebaseerd op het ontdekken en ontwikkelen van je eigen mogelijkheden.

Je kan bij mij terecht voor:

  1. Healing – Is een vorm van energetisch contact waardoor domeinen van je zijn ‘geheeld’ worden. Tegelijk ontstaat er een vertrouwensband op een dieper niveau die het onderliggend persoonlijke proces versnelt. Healing gebeurt meestal liggend (maar kan ook zittend of rechtstaand) door energetisch contact en soms ook zachte fysieke aanraking. De grote kracht van healing is dat het voorbij het mentale gaat en het ratelende en vaak onrustige verstand tot rust brengt. Healing is ideaal bij lichamelijke, psychische of emotionele klachten, zich herhalende patronen … of wanneer je helemaal niet weet wat er aan de hand is. Het leidt vaak tot verrassende resultaten en inzichten.
  2.  Coaching – Bij coaching worden eigen inzicht en wijsheid aangesproken. Heb je concrete vragen over praktische invulling van je leven of spelen er complexere thema’s? Je weet min of meer waar je naar op zoek bent, maar hoe eraan te beginnen of de weg ernaartoe is onduidelijk of je ervaart moeilijkheden. Hier kan coaching helpen. Met een bepaald doel voor ogen bekijken we wat je weerstanden zijn en wat mogelijke manieren zijn om je doel te verwezenlijken. We gaan bij coaching in gesprek om tot inzichten te komen en vaak gebeurt dit spontaan in combinatie met healingwerk.
  3. Integral Presence – Je voelt je goed en verlangt naar verdieping? Hier kan ik je begeleiden op de weg van ‘Integral Presence’. Dit houdt een engagement in over langere termijn met afwisselend Healing & Coaching, opdrachten en oefeningen om te integreren in het dagelijks leven.