op Zoek

Heel wat mensen hebben vragen en zijn op zoek naar antwoorden: over praktische invulling (werk, huis en tuin), over meer complexe levensvragen (relaties, gezin, opvoeden van kinderen) tot ultieme levensvragen (over bestemming, zin van het leven). Het is volkomen natuurlijk dat dit soort vragen opduiken die vragen mogelijk gepaard gaan met bijhorende uitdagingen.

Ik help mensen bij het helder krijgen van zulke levensvragen, het vinden van antwoorden en de weg ernaartoe. Daarbij maak ik gebruik van Integral Presence® als referentiekader om steeds meer ‘je stralende ware Zelf’ te verwezenlijken. Het doel is het leven ruimer te ervaren en te ontwikkelen wie je echt bent, je natuurlijke kracht en wijsheid aan te spreken en te stimuleren. Duurzame groei is immers gebaseerd op het ontdekken en ontwikkelen van je eigen mogelijkheden.

Je kan bij mij terecht voor:

  1. Healing – Healing is een vorm van energetisch contact waardoor domeinen van jezelf ‘geheeld’ worden. Tegelijk ontstaat er een vertrouwensband op een dieper niveau die het onderliggend persoonlijke proces versnelt. Healing gebeurt meestal liggend (maar kan ook zittend of rechtstaand). De grote kracht van healing is dat het voorbij het mentale gaat en het vaak ratelende verstand tot rust brengt. Healing is ideaal bij lichamelijke, psychische of emotionele vage ongemakken of acute klachten, zich herhalende patronen … of wanneer je helemaal niet weet wat er aan de hand is. Healing leidt vaak tot verrassende resultaten en inzichten. Of soms ook gewoon een super aangenaam en ontspannen uur tijd voor jezelf.
  2.  Coaching – Bij coaching vertrekken we van een specifieke vraag of doel. Vervolgens wordt een kader aangereikt dat toelaat je eigen inzicht en wijsheid aan te spreken. Heb je concrete vragen over praktische invulling van je leven of spelen er complexere thema’s? Je weet min of meer waar je naar op zoek bent, maar hoe eraan te beginnen of de weg ernaartoe is onduidelijk of je ervaart moeilijkheden. Hier kan coaching helpen. Met een bepaald doel voor ogen bekijken we wat je weerstanden zijn en wat mogelijke manieren zijn om je doel te verwezenlijken. We gaan bij coaching vooral in gesprek om tot inzichten te komen maar vaak gebeurt dit spontaan in combinatie met healingwerk.
  3. Integral Presence® (IP) – Je verlangt naar verdieping en duurzame verandering? Hier kan ik je begeleiden op de weg van ‘Integral Presence®‘. Het gaat hier over het stelselmatig zelf ontwikkelen van het IP referentiekader. Het IP kader bied je in toenemende mate de mogelijkheid om grotere onafhankelijkheid, meer geluk, overvloed, gevoelsrijkdom, rust, (innerlijke) vrede en nog veel meer goeds te ervaren. Dit ontwikkelen houdt een engagement in over langere termijn met afwisselend Healing & Coaching, opdrachten en oefeningen om nieuwe inzichten te integreren in het dagelijks leven.